Program om och från kristinestad

KRS-TV producerar och sänder program i lokaltv, det har vi gjort sedan 1984. Bekanta er gärna med våra program. Vi har en egen tv-kanal som kan ses via Elisa kanalkort, detta kort kan köpas som tillägg till Svea-kortet. Närmare information om priser och villkor fås via Elisas kundtjänst eller nätsidor.

Kontaktuppgifter

Vi har producerat och sänt kvalitativa lokala program som sänts via egen tv-kanal sedan 1984. Man kan även följa oss via sociala media såsom Youtube, Facebook och Instagram. 

Följ oss på Facebook, där publicerar vi bland annat vad som kommer i veckan.

      

Stödj oss genom medlemskap