Svenska dagen 2022

Svenska dagen ordnades igen av Svenska Odlingens Vänner i Kristinestad rf och Luckan i Österbotten. 

https://youtu.be/XK42dtsd7fg

-

0
Feed

Lämna en kommentar